HLAVNÍ AKTUALITA
Firma Rifetech s.r.o. – realizuje projekt č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_319/0023173 jehož název je “Výzkum v oblasti terapeutického zařízení”
Cíl projektu: Hlavním cílem projektu bude výzkum a vývoj elektroniky a software pro plazmatický generátor. Jedná se zejména o výpočty a simulace plazmatu, pro zajištění spolehlivého provozu zařízení a také optimalizace EMC Dále se bude jednat o výzkum a vývoj nového elektronického systému pro modulování plazmatického výboje a jeho stabilní provoz. Další částí, kterou se bude projekt zabývat je VN napájení celého zařízení, jeho analýza a zejména zajištění bezpečnosti pro obsluhu. V neposlední řadě se bude jednat o vývoj software pro řízení, ovládání a analýzu plazmatického zařízení.
Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.