SANOPLASMA 2 – oficiální stránky výrobce

Sanoplasma 2 a HRV biofeedback

Při vývoji Sanoplasmy 2 se nám podařilo propojit několik jedinečných terapeutických funkcí v rámci jediného přístroje.

Sanoplasma 2 má z hlediska intenzity účinného elektrického pole výrazný náskok před technologiemi podobného typu, což dokazuje zpráva o komparativním měření generátorů plazmatu z VUT Brno.

Sanoplasma byla vyvinuta na základě mnohaleté praxe v několika poradenských centrech na území ČR a SK. Výraznou tváří našeho týmu je bioložka RNDr. Dagmar Jančová, Ph.D., také úzce spolupracujeme s odborníky z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT Brno. Při vývoji Sanoplasmy 2 se nám podařilo propojit několik jedinečných terapeutických funkcí v rámci jediného přístroje.

HRV biofeedback (Heart Rate Variability)

Sanoplasma 2 umožňuje testování bioelektromagnetické interakce pomocí HRV biofeedbacku (Heart Rate Variability), tzn. odezev autonomního nervového systému projevujících se změnami srdečního rytmu. Pomocí detekce zpětné vazby organizmu na konkrétní frekvence lze individuálně přizpůsobit terapeutický signál, což v praxi umožňuje kompenzaci více patologických procesů současně. Například, pokud pacient trpí úzkostmi, migrénou a alergiemi, prostřednictvím biofeedbacku vytvoříme protokol přizpůsobený na řešení všech těchto problémů v rámci jediné terapeutické kůry.

Fyzika, ne magie

Živé buňky se skládají z iontů, polárních nebo nabitých molekul, membrán a organel, reagují na elektrická pole a proudy a často je i samy generují.

Přestože pouhým okem zaznamenáváme při působení Sanoplasmy 2 pouze její světelnou složku, je potřeba zdůraznit, že z hlediska účinnosti Sanoplasma 2 využívá zejména elektromagnetická oscilační pole, jejichž působnost má čistě fyzikální podstatu a jejich vliv na buněčné úrovni studuje obor bioelektrodynamika.

V současné době se v medicíně využívají účinky EM vln např. při diatermii, magnetoterapii, distanční elektroterapii nebo mikrovlnné hypertermii. Frekvence lze do organizmu aplikovat prostřednictvím střídavého elektrického proudu, elektromagnetického pole či zvukové vlny. Terapeutické využití EM generátorů je však velmi komplexní a nelze jej redukovat pouze na účinky připisované výše uvedeným metodám. Živé buňky se skládají z iontů, polárních nebo nabitých molekul, membrán a organel, reagují na elektrická pole a proudy a často je i samy generují. Většina subcelulárních biomolekul (např. DNA, RNA, tubulin, aktin, septin atd.) jsou buď nabité, a tudíž obklopeny protiionty nebo mají vysoké elektrické dipólové momenty. Živé organismy jsou plné kmitajících elektrických nábojů a lze je tedy považovat za komplexní elektrochemické a mechanické systémy. Tyto faktory nám umožňují uvažovat o možnostech ovlivňovat lidské zdraví elektromagnetickými vlnami.

Sanoplasma 2 a imunomodulace

Mnoho studií in vitro a in vivo prokazuje nesporné imunomodulační účinky EM pole.
human body
V roce 1981 Stanislaw Szmigielski zjistil, že krátkodobé ozáření zvířat elektromagnetickými vlnami stimuluje tvorbu protilátek a urychluje zrání B lymfocytů. Od té doby proběhlo mnoho dalších studií in vitro a in vivo, prokazujících nesporné imunomodulační účinky EM pole. Také rozpad mikrobů způsobený EM vlnami produkovanými plazmatickým emitorem vystavuje jednotlivé složky mikroba imunitnímu systému. Tím se vytvoří rychlejší a lepší imunitní odpověď.

Proč k aplikaci EM polí používáme plazmatický emitor?

Plasma je ideální médium k míchání a přenosu různých typů signálu.
Aby byl ionizovaný plyn považován za plazma, musí vykazovat kolektivní chování, tzn. schopnost kolektivně reagovat na elektrická a magnetická pole a zároveň je svým pohybem i vytvářet. Druhou základní vlastností je kvazineutralita. Jedná se o přibližnou rovnost koncentrací kladně nabitých iontů a záporně nabitých elektronů. Plazma obsahuje volné elektrické náboje, a proto je elektricky vodivé. Z tohoto důvodu se jedná o ideální médium k míchání a přenosu různých typů signálu. Plazmatická trubice emituje pulzní elektrická a magnetická spektra sahající až k terahertzovým frekvencím projevujícím se červenou barvou plazmatu a tyto frekvence šíří rovnoměrně všemi směry.

Funkční charakteristiky a technické parametry

Sanoplasma 2 je originální z hlediska zapojení i celé řady funkčních charakteristik
sklo plasma2
1 μHz - 900 kHz
5000 hodin
1000 V/m

Funkční charakteristiky:

 • frekvenční rozsah 10 μHz až 900 kHz
 • možnost nastavení frekvencí až na 5 desetinných míst (frekvence v rozsahu 1 Hz až 600 Hz, vyšší frekvence nastavitelné na 2 desetinná místa)
 • nahrání neomezeného množství nových dávek (pevné frekvence i pásma)
 • nastavitelný rozkmit s volitelnou rychlostí
 • tvorba frekvenčních pásem s libovolnou rychlostí a posunem již od 0,01 Hz
 • databáze obsahující 6000 celosvětově ověřených terapeutických setů
 • testování pásem i pevných frekvencí včetně přednastavené databáze pomocí funkce HRV biofeedback

Technické parametry:

 • frekvenční rozsah 10 μHz až 900 kHz
 • příkon (při 250 kHz): cca 40W
 • třída ochrany: 1
 • připojení: třívodičové (připojovací elektrický kabel musí mít ochranný zeleno – žlutý elektrický vodič. Tento vodič je nutný pro správnou funkci přístroje)
 • průběh signálu: obdélníkový, kladné impulzy
 • střída signálu (výkon): 20-99%
 • frekvenční zdvih: 10 mHz (normální), 10 μHz (ultra nízké frekvence)
 • chyba frekvence: ±5×10-6
 • frekvenční stabilita: ±1×10-6
 • amplituda: 10 mVp-p~20 Vp-p
 • rozlišení amplitudy: 10 mVp-p
 • stabilita amplitudy: ±0.5%
 • chyba amplitudy: ±1%+10 mV (frekvence 1 KHz, 20 Vp-p)
 • typ konektoru: USB

Firma Rifetech s.r.o. – realizuje projekt č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_319/0023173 jehož název je “Výzkum v oblasti terapeutického zařízení”
Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.
Cíl projektu: Hlavním cílem projektu bude výzkum a vývoj elektroniky a software pro plazmatický generátor. Jedná se zejména o výpočty a simulace plazmatu, pro zajištění spolehlivého provozu zařízení a také optimalizace EMC Dále se bude jednat o výzkum a vývoj nového elektronického systému pro modulování plazmatického výboje a jeho stabilní provoz. Další částí, kterou se bude projekt zabývat je VN napájení celého zařízení, jeho analýza a zejména zajištění bezpečnosti pro obsluhu. V neposlední řadě se bude jednat o vývoj software pro řízení, ovládání a analýzu plazmatického zařízení.